Takhatter

Har du ventilasjonssystem med rør som munner ut gjennom ditt tak? Da trenger du en takhatt av god kvalitet montert av Ove K. Helland AS. Takhatter sørger for at det er tett rundt utmunning av rør i tak slik at optimal ventilasjonsfunksjon opprettholdes. Vi monterer takhatter av alle typer og veileder deg gjerne dersom du er usikker på dine behov knyttet til takhatter eller lignende.
© 2021 Ove K. Helland AS
Utviklet av